WibroTech 2017
      INFORMACJE  OGÓLNE :

 

STRONA  GŁÓWNA

TEMATYKA  KONFERENCJI

KOMITET  NAUKOWY

KOMITET  ORGANIZACYJNY

ORGANIZACJA  KONFERENCJI

 

   

 

   Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowo-badawczych różnych ośrodków w kraju, z zakresu wibroakustyki oraz wibrotechniki z uwzględnieniem zagadnień związanych z występowaniem procesów wibroakustycznych w technice i przyrodzie oraz analizy, modelowania i identyfikacji ich oddziaływań dynamicznych, i związanych z nimi oddziaływań wibroakustycznych, a także oceny ich wartości informacyjnej dla celów diagnostyki technicznej i kształtowania ich pożądanych charakterystyk.

 

   
  TEMATYKA  KONFERENCJI:
   

 

   Tematyka konferencji obejmuje stan aktualny i perspektywiczne kierunki rozwoju dziedzin badawczych takich jak:

  1. Metody modelowe i obliczeniowe wibroakustyki;
  2. Metody oceny i zwalczania zagrożeń wibroakustycznych;
  3. Technika wibracyjna;
  4. Oddziaływanie drgań i hałasu na człowieka i środowisko.

 

   
   
STRONA  GŁÓWNA
 
KOMITET  NAUKOWY
 
KOMITET  ORGANIZACYJNY