WibroTech 2017
      ORGANIZACJA KONFERENCJI:

 

STRONA  GŁÓWNA

TEMATYKA  KONFERENCJI

KOMITET  NAUKOWY

KOMITET  ORGANIZACYJNY

ORGANIZACJA  KONFERENCJI

 

 
  Informacje ogólne:


Organizatorzy przewidują prezentacje referatów zamawianych oraz referatów zgłoszonych. Referaty zamawiane zostaną przedstawione na sesjach plenarnych. Przewidywana jest dyskusja na tematy związane z referatami zamawianymi.

Przedstawienie referatów zgłoszonych odbędzie się w formie prezentacji plakatowych. Format prezentacji zbliżony do A1 w usytuowaniu pionowym (wymiary: szerokość 594 mm, wysokość 841 mm).

Wszystkie referaty przyjęte do prezentacji zostaną opublikowane w recenzowanych materiałach w postaci dwustronicowego streszczenia.

Przewiduje się wydanie prac rekomendowanych przez Komitet Naukowy w czasopismach naukowo-technicznych:
− Archiwum Akustyki;
− Mechine Dynamics Research;
− Przegląd Mechaniczny.

  Komunikaty:


      Pobierz program konferencji ze szeczegółami dojazdu w formacie PDF:


      Pobierz komunikat nr 2 w formacie PDF:


      Pobierz komunikat nr 1 w formacie PDF:

  Miejsce Konferencji:

      Hotel "Victor"
      ul. Andrzeja 1A, Pruszków (koło Warszawy).
      http://www.desilva.pl/pruszkow/hotel_

  Koszt uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 700 zł i obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, wyżywienia (w tym uroczystej kolacji) oraz zakwaterowania w hotelu.

Opłaty konferencyjne prosimy wnosić na konto Politechniki Warszawskiej:
PEKAO SA IV O/M W-wa nr:
91 1240 2092 9522 1152 0100 0000
z dopiskiem: WIBROTECH 2017.

O wniesionej opłacie prosimy poinformować komitet organizacyjny telefonicznie lub e-mailem.

  Terminarz:

   15.04.2017 r.     −     zgłoszenie uczestnictwa i nadesłanie streszczenia referatu;
   15.04.2017 r.     −     wstępna kwalifikacja referatów;
   21.04.2017 r.     −     wniesienie opłaty konferencyjnej;
   03.05.2017 r.     −     ostateczny termin nadsyłania tekstów
                                    zakwalifikowanych referatów (streszczeń);
   19.05.2017 r.     −     pierwszy dzień Konferencji.

  Program:


      Pobierz program konferencji ze szeczegółami dojazdu w formacie PDF:


19 maja 2017 r. − piątek

   10:00    −    Rejestracja uczestników;
   11:30    −    Otwarcie Konferencji;
   11:40    −    Sesja I - referaty plenarne (1÷3);
   13:30    −    Sesja II - referaty plenarne (4÷6);
   15:00    −    Lunch;
   17:00    −    Sesja jubileuszowa;
   18:30    −    Panele dyskusyjne;
   20:00    −    Uroczysta kolacja.

20 maja 2017 r. − sobota

   08:00    −    Śniadanie;
   10:00    −    Sesja plakatowa;
   11:00    −    Sesja dyskusyjna i zakończenie Konferencji;
   12:00    −    Lunch.
 
STRONA  GŁÓWNA
 
TEMATYKA  KONFERENCJI
 
KOMITET  NAUKOWY
 
KOMITET  ORGANIZACYJNY