WibroTech 2017
      KOMITET  ORGANIZACYJNY:

 

STRONA  GŁÓWNA

TEMATYKA  KONFERENCJI

KOMITET  NAUKOWY

KOMITET  ORGANIZACYJNY

ORGANIZACJA  KONFERENCJI

 

 
  Przewodniczący:

   dr inż. Piotr DEUSZKIEWICZ

  Zastępca przewodniczącego:

   dr inż. Radosław PAKOWSKI

  Sekretarz:

   dr inż. Dorota GÓRNICKA

   Członkowie:

   dr hab. inż. Leszek MAJKUT
   dr inż. Radosław MARCZUK
   dr inż. Damian MARKUSZEWSKI

   
STRONA  GŁÓWNA
 
TEMATYKA  KONFERENCJI
 
KOMITET  NAUKOWY