Laboratorium Podstaw Pomiarów Wielkości Dynamicznych


Plan(y) zajęć (w plikach *.pdf):

   Plan zajęć − studia inżynierskie stacjonarne ("dzienne") − sem. letni r.a. 2017/2018     

   Plan zajęć − studia inżynierskie niestacjonarne ("zaoczne") − sem. letni r.a. 2017/2018     


Materiały pomocnicze (w plikach *.pdf):

       Część I − Wiadomości podstawowe

       1. Pomiary ciśnienia akustycznego

       2. Pomiary drgań maszyny

       3. Tensometryczne pomiary momentu skręcającego

       4. Badanie drgań skrętnych

       5. Badanie charakterystyki filtra

       6. Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów

       7. Podstawy analizy widmowej

       8. Analiza widmowa metodą szybkiej transformaty Fouriera (FFT)

       9. Identyfikacja modelu dynamicznego

     10. Wykrywanie doraźnych uszkodzeń łożysk tocznych