Laboratorium Podstaw Pomiarów Wielkości Dynamicznych


Plan(y) zajęć:

     Plan zajęć (*.pdf) − studia inżynierskie stacjonarne ("dzienne") − semestr letni 2016/2017.     

(dodano − 13.02.2017 r.; ostatnia zmiana − 21.02.2017 r.)     Plan zajęć (*.pdf) − studia inżynierskie niestacjonarne ("zaoczne") − semestr letni 2016/2017.     

(dodano − 13.02.2017 r.; ostatnia zmiana − 13.02.2017 r.)Materiały pomocnicze (w plikach *.pdf):

       Część I − Wiadomości podstawowe

       1. Pomiary ciśnienia akustycznego

       2. Pomiary drgań maszyny

       3. Tensometryczne pomiary momentu skręcającego

       4. Badanie drgań skrętnych

       5. Badanie charakterystyki filtra

       6. Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów

       7. Podstawy analizy widmowej

       8. Analiza widmowa metodą szybkiej transformaty Fouriera (FFT)

       9. Identyfikacja modelu dynamicznego

     10. Wykrywanie doraźnych uszkodzeń łożysk tocznych